Jubileusz Orkiestry
Dodane przez Admin dnia 12.08.2018


Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A. jest Spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie Ożarowic Spółka realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Tworóg-Tworzeń.
Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzony corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Budowa ww. inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Inwestycje GAZ -SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.